Céljaink

Mit érdemes tudni az Egyesületről? Miért alakult? Mi a célja?

Az egyesület az őrbottyáni Kálvária-dombon megvalósítani tervezett, ingatlanspekuláció elleni lakossági ellenállás hatékonyabbá tétele érdekében alakult eredetileg, de még a magalakulás szakaszában újra lett értékelve a cél, mivel kiderültek hasonló – magánérdekeken alapuló – tervek, melyek szintén a település lakosságának életminőségét, illetve a város élhetőségét rontanák. Így az egyesület célja Őrbottyán teljes területére és az összes itt élő emberre vonatkoztatva lett meghatározva.

A település más részein élő emberekkel kapcsolatba lépve hamarosan körvonalazódtak olyan értékek és célok, melyeket gyakorlatilag világnézeti és politikai  beállítottságtól függetlenül mindannyian fontosnak gondolunk:

  • A helyi tömegközlekedés fejlesztése (helyi buszjárat) annak érdekében, hogy a település tóparti és vácbottyáni részei között a Főúton és a Rákóczi Ferenc utcán önerőből, személygépjármű nélkül el tudjanak jutni a lakosok a szolgáltató és közintézményekbe, valamint a fontosabb közlekedési csomópontokhoz.
  • Őrbottyán falusias, kertvárosias jellegének megőrzése, a túlzsúfolt élhetetlen lakókörnyezet kialakulásának megelőzése.
  • Előre gondolkodva a háziorvosi, gyermekorvosi, bölcsődei, óvodai, iskolai kapacitásokat képessé tenni a folyamatosan növekvő lakosságszám ellátására és nem utólag megpróbálni megoldást találni a már fennálló problémákra.
  • Megteremteni a lehetőségét annak, hogy minőségi kiskereskedelmi láncok üzletei Őrbottyánba települjenek, hiszen az ehhez szükséges vásárlóerő már most is adott. A környékbeli települések példái igazolják, hogy még 6000 fős lakosságszám sem szükséges ehhez, ha van megfelelő infrastruktúrával ellátott terület a dologhoz. (Lásd.: Aszód és Szada példáját)
  • A városunk lakosságszám növekedését kontrollált, szabályozott módon – a lehetőségekhez képest – annak sebességét lassítva engedni végbemenni és nem átgondolatlan döntésekkel segíteni a folyamat gyorsulását, mely az életminőség romlását okozza.
  • Utak pormentes burkolattal történő ellátása, és csapadékvíz elvezetésének megoldása.

Mik a rövid és hosszú távú célok?

Rövidtávú cél: . A település Helyi Építési Szabályzatának olyan módon történő szigorítását elérni, hogy lehetetlenné váljon a település túlnépesedését segítő, magánzsebeket tömő ingatlanspekulációs projektek végzése. (CÉL: Egy telek = maximum 1 lakás.)

Hosszútávú cél: Megvalósítani egy környezetvédő; zöld; élhető; falusias, kertvárosias jellegű; elsősorban a közösségi közlekedést előnyben részesítő, magas presztízsű település koncepcióját.

Kiket várunk az egyesületünkbe?

A település teljes lakosságából várjuk azokat, akik egyetértenek alapvető céljainkkal és azokért érdemben tenni is hajlandóak diákoktól a nyugdíjas korúakig.