Egyesületünk javaslatára gyűjtőút lehet a Bartók Béla és Petőfi Sándor utca is

Rendszeresen követjük a képviselőtestület és az bizottságok munkáját, ha tehetjük, részt is veszünk üléseiken. Így szereztünk tudomást arról, hogy az önkormányzat további gyűjtőutak kialakítását tervezi. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatában nem szerepelt a Petőfi Sándor és Bartók Béla utca átminősítése, pedig egy – egy hevesebb esőzés után számos Facebook posztban panaszkodnak az ott lakók, képekkel bemutatva a víz okozta áldatlan állapotokat. Egyesületünk javaslatára azonban várhatóan ezt a két utcát is gyűjtőúttá minősítik, így növelve az esélyét annak, hogy nagyobb sikerrel pályázhassanak felújítási pénzekre.

Az elmúlt hónapokban sokan hangot adtak annak a véleményüknek, hogy az elnyert TOP PLUSZ pályázattal miért jó állapotú utak kerülnek felújításra, annak ellenére, hogy Őrbottyánban sokkal rosszabb belterületi utakat találunk. Mi is egyetértettünk ezekkel a véleményekkel, nehezen tudtuk elfogadni azt a szemlétet, bár régóta szenvedünk az utak állapotától, egy végre az utak felújítására kiírt pályázatban meg sem próbáltunk a tényleges felújításra, megépítésre váró utakra pályázatot benyújtani.

Éppen ezért a pályázati kiírást igyekeztünk alaposan átnézni, erre külön konzultációt is kértünk az önkormányzattól. Miután pontosan megismertük a pályázati feltételeket, mi is úgy értékeltük, hogy pénzhez jutni leginkább a jelenlegi gyűjtőutak felújításának megpályázásával lehetett, mivel a gyűjtőútnak minősített utakra tetemes többletpontot lehetett kapni a pályázatok elbírálásakor. Akkor is, ha 670 méter szinte hibátlan út aszfaltrétegének felmarását és újraaszfaltozását nem feltétlenül tudjuk az adófizetői pénzek legmegfelelőbb felhasználásának értékelni.  A konzultáción javaslatot tettünk arra, hogy a pályázati kiírásból okulva érdemes lenne további utcákat gyűjtőutakká nyilvánítani annak érdekében, hogy későbbi pályázatok esetében a valóban rosszabb állapotú belterületi utcákkal is sikerrel pályázhassunk.

Reméljük felvetésünk is közrejátszott abban, hogy az önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága napirendre tűzte a témát és belterületi utak gyűjtőúttá minősítő folyamatának elindításához szükséges DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY elfogadásáról szavazott. A tanulmányban a bizottság három lehetséges fejlesztési helyszínt javasolt: 1. Hajós Alfréd – Mátyás király utca 2. Csap utca – Major köz – Domb utca 3. Hegyi György – Szent István – Mikszáth – Gyár – Gárdonyi Géza utca. Ezen az ülésen képviseltette magát egyesületünk is. Elnökünk Ladjánszky Attila javaslatot tett a település központjában lévő Bartók Béla és Petőfi Sándor utcák gyűjtőúttá átminősítésére is. Érvei között szerepelt, hogy mindkét utcában nagyságrendileg 100 ingatlan található, az utcák egyenként több száz lakossal rendelkeznek, állapotukat és a településen központi elhelyezkedésüket tekintve pedig nem kérdés, hogy szilárd burkolattal kell ellátni őket. A Petőfi utca ráadásul a Szabó Lőrinc és Márai Sándor utcák forgalmát is kivezeti a Rákóczi Ferenc utcára.

Ezeket a tényeket hangsúlyozva sikerült meggyőznie a bizottság tagjait, hogy vizsgáltassák meg annak lehetőségét, hogy ez a két utca is bekerülhessen a gyűjtőúttá minősíteni szándékozott utcák közé. Jó hírünk van a Bartók Béla és Petőfi Sándor utcák lakóinak! A hétfői testületi ülésen Őrbottyán Főépítésze úgy nyilatkozott, hogy az újabb áttekintés eredménye alapján mindkét utca alkalmas arra, hogy gyűjtőutcává minősítsék. Így a Képviselő-testület – miután egyesületi elnökünk a testületi ülésen is újra elmondta érveit- megszavazta, hogy a Bartók és Petőfi utcák is bekerüljenek az átminősítési folyamatba. Bízzunk benne, hogy az utcák gyűjtőúttá minősítése után ezek az utcák is sikerrel pályázhatnak végre szilárd útburkolat kialakítására egy esetleges újabb TOP PLUSZ pályázat keretében.