A Minisztériumtól kértünk tájékoztatást az üdülőterület belterületbe vonásáról

Készülve a választásokra 2024. február 5-én közérdekű adatigényléssel megkerestük a Miniszterelnökség Ingatlannyilvántartási- és Térképészeti Főosztályát, mint akiktől tudomásunk szerint érdemi információt kaphatunk az üdülőtelep belterületbe vonásának jelenlegi állapotával kapcsolatban.  Választ végül a Közigazgatási- és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárától kaptunk 2024. április 12-én. Az ebben szereplő legfontosabb információk:

1. 2020. július 29-én megkereste Szabó István polgármester úr a Miniszterelnökséget beadványával, amelyben új ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázis létrehozásának fontosságát hangsúlyozta. 

2. A Miniszterelnökség erre született válaszában az alábbi tájékoztatást adta az önkormányzatnak: 

  • megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az új térkép készítésére kiírandó közbeszerzési eljárást a kérelmező önkormányzat hajthassa végre, mivel ennek költségeit is az önkormányzat fedezné
  • amennyiben lehetséges az önkormányzat szerepvállalása az új térkép elkészítésében, abban az esetben a térkép készítési munkálatok megkezdésére legkorábban 2021-ben kerülhet sor.

A részünkre megküldött válaszlevélben tájékoztatást kaptunk még arról is, hogy 

  • Az azóta eltelt időben a Lechner Tudásközpont elkezdte kidolgozni a térképfelújítások új korszerű technológiákkal történő menetét
  • Jelenleg ezt az új eljárást Áporka községen tesztelik
  •  A Lechner Tudásközpont felé a Minisztérium jelezte, hogy az ingatlannyilvántartási térképi adatbázisok előállításának sorrendjében Őrbottyán város a polgármester által jelzett problémák miatt kiemelt helyen szerepeljen

Április 19-ei és május 10-ei podcastjában polgármester úr is foglalkozott a belterületbe vonás témájával. Egy olyan levélből idéz, amit ő is hozzánk hasonlóan a Közigazgatási- és Területfejlesztési Minisztérium Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárától kapott. Mivel a polgármester úr idézte mondatok szóról szóra megegyeznek a Minisztérium részünkre írt válaszlevelében található mondatokkal, feltételezzük, hogy a válaszlevél másolatát a minisztérium az önkormányzatnak is megküldte tájékoztatásul és a polgármester úr információi a mi egyesületünk közérdekű adatigénylésre született válaszlevél másolatából származnak. Feltételezésünkre ráerősít, hogy a Minisztériumtól kapott válaszlevelünkben az is szerepel, hogy a korábban említett Őrbottyán város önkormányzata által küldött, 2020. július 29-én írt beadványra a Minisztérium egy 2020-as iktatószámú levélben válaszolt, és azóta az üdülőterület belterületbe vonásával kapcsolatban nem történt újabb egyeztetés az őrbottyáni önkormányzat és a minisztérium között. 

  A levélben arról is tájékoztatást kaptunk, hogy a legkorábbi elméleti időpont 2024 októbere, amikor az új elektronikus ingatlannyilvántartási rendszer elindul és ezáltal lehetővé válik az üdülőtelep megkezdett belterületbe vonásának folytatása.

Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy hiába lesznek adottak a szükséges technikai és törvényi feltételek az üdülőtelep belterületbe vonásához, mivel az eredeti beadványban Őrbottyán városa vállalta az új térképek készítésének anyagi vonzatait (melyre a 2020-as költségvetésben a szükséges fedezet rendelkezésre állt), csak abban az esetben indulhat meg a belterületbe vonási folyamat a gyakorlatban is, ha az önkormányzat 2024-es költségvetésében még mindig rendelkezésre állnak ezek a költségek.

A garanciavállalásomat én ettől függetlenül is fenntartom, ha esetleg a belterületbe vonáshoz szükséges fedezet már nincs elkülönítve a költségvetésben, akkor is előteremtjük azokat.  Vállalom továbbá azt is, hogy nem fogom éveken át figyelem nélkül hagyni az üdülőtelep belterületbe vonásának folyamatát, hanem megválasztásom esetén folyamatosan egyeztetni fogok az illetékes hatóságokkal.

A Minisztériumtól kapott válaszlevelünket teljes terjedelemben, változtatás nélkül tesszük közé: