Miért van szükség a változásra

Nincs koncepció a fejlesztési források megszerzésére

A jelenlegi városvezetésben a források megszerzésére csak a pályázat merül fel opcióként, már ha éppen kiírásra kerül olyan, amin elindulhatunk. Mi azt valljuk, egy vezetőnek olyan képességekkel és kapcsolati tőkével kell bírnia, amelyek segítségével önerőből is tud forrásokat biztosítani a rábízott településnek. Egyesületünk alapító tagja a Civilt a Vármegyére! szövetségnek, melynek célja, hogy Pest vármegyei listán tagjait, így egyesületünk képviselőit is bejuttassa a Pest Vármegyei Közgyűlésbe, és így beleszólhasson:

  • a települési és területfejlesztési feladatok összehangolásába
  • a fejlesztési programok és irányok meghatározásába
  • a vármegyében lévő önkormányzatok, civil szervezetek, civil kezdeményezések támogatásába.

Jelentős forrásunk lesz az iparűzési adó bevételek növelése. Ennek érdekében bővíteni fogjuk a vállalkozói parkot, amelynek érdemi hasznosítására a mostani önkormányzati ciklus első 4 évében gyakorlatilag semmit sem tett a jelenlegi polgármester és a képviselő testület. Ez az oka, hogy jelenleg Őrbottyán iparűzési adóbevétele 19%-a Szada és csupán 17%-a Veresegyház egy lakosra jutó iparűzési adó bevételének. Ezen változtatnunk kell, ezért fogjuk az Őrbottyánban tevékenykedő vállalkozások számát növelni, az ebből származó bevételekből pedig a régóta várt fejlesztéseket megvalósítani.

Nincs stratégia, nincs priorizálás

Csapongó, sokszor értelmetlen költésekre mennek el az amúgy is szűkös saját források. Az agyagos földdel
kevert kőzúzalékos útjavítás osztályozott és rostált zúzottkő helyett 15-20 százalékos anyagköltség csökkenést eredményez, viszont szálló porral, eső esetén sárral okoz kellemetlenséget. Eseti aljnövényzet ritkítás olyan projektek helyszínén, amelyeknél nem is látszik rövid és középtávon sem a megvalósítás lehetősége. Mi a forrásokat átgondoltan és felelősen fogjuk felhasználni.

Felelős és átlátható gazdálkodás az önkormányzati ingatlanvagyonnal

Az elmúlt 4 évben az önkormányzat többször értékesített, vagy cserélt el önkormányzati telkeket úgy, hogy az önkormányzati ingatlanvagyon értékét csökkentette. A vonatkozó törvények szerint nem lenne minden esetben kötelező, a képviselő-testület mégis jellemzően zárt ülésen tárgyalja az önkormányzati ingatlanok értékesítésével, cseréjével kapcsolatos ügyeket. Megválasztásunk esetén megkezdjük az ingatlanvagyon értékalapú fejlesztését, továbbá garantáljuk, hogy amikor a törvény lehetővé teszi, mi MINDEN ESETBEN nyílt ülésen fogjuk tárgyalni az önkormányzati ingatlanokat érintő kérdéseket

Utak burkolása, csapadékvíz kezelés

Olyan magas a szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi önkormányzati utak aránya, hogy azokat évi többszáz milliós pályázati pénzek elnyerése esetén is 10-15 év lenne rendbe tenni. Az utak fejlesztése azonban nem várhat, így az önkormányzatnak saját erőből is végeznie kell kivitelezéseket. Ugyanez a helyzet a közterületeken a csapadékvíz kezelését illetően is. A következő önkormányzati ciklusban megkezdjük a belterületi utak ÖNERŐBŐL történő aszfaltozását.

Lakossági igények valós figyelembevétele

„Az itt élők véleménye a legfontosabb számunkra, mert döntéseink hatására változhat Őrbottyán képe, hangulata a többség által kívánt szintre”– állította előző kampányában a jelenlegi polgármester. Amikor a Kálvária domb besorolásának átminősítése mellett döntött, nemcsak a lakosok kérésével ment szembe, de nem vette figyelembe a képviselő-testület munkáját támogató három bizottság közül kettőnek a véleményét sem. Döntésének következményeként olyan szerződés született, melynek egyértelmű nyertese a dombon építkező vállalkozó lett, Őrbottyán pedig csupán 38 millió forintot kapott a vállalkozónak biztosított több százmillió forintos extra haszonért cserébe. Ígérjük, hogy mi minden döntésünknél Őrbottyán lakosságának érdekeit tartjuk szem előtt, morális és gazdasági értelemben is.

XXI. századi megoldások a jelenkor kihívásaira

Őrbottyán infrastruktúrája és településszerkezete már régóta nem tud lépést tartani a lakosság növekedésének
ütemével. Ezért szükséges a helyi és helyközi közösségi közlekedési infrastruktúra átszervezése a mai kor igényei szerint. Meg kell teremteni a helyi tömegközlekedés igénybevételének a lehetőségét a tóparti üdülőteleptől a vácbottyáni városrészig. Buszmegállók áthelyezésével, mely a Volánbusz helyközi járatainak optimálisabb
kihasználását tenné lehetővé, valamint az ingyenes helyi buszjárat bevezetésével az Üdülőtelep és Vácbottyán
között a lakosság életminőségét nagyban javítani fogjuk. Megoldandó feladat a csapadékvíz elvezetése a problémás helyekről és az ott történő helybentartás, elszikkasztás, esőkertek kialakításával, az utak szélére ásott
szikkasztóároknak nevezett gödrök helyett.