Az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület választási programja

Helyi Építési Szabályzat módosítása Őrbottyán csendes kertvárosias jellegének megőrzése érdekében. 1500 m2 alatti telekméret esetén csak egylakásos családiház építését tesszük lehetővé.

Ingyenes helyi autóbuszjárat az Üdülőtelep és a Rákóczi Ferenc utcai buszforduló között, lehetővé téve az üdülőtelepi, őrszentmiklósi és vácbottyáni lakosoknak, hogy személygépkocsi nélkül is önerőből és környezetbarát módon eljuthassanak a város egészségügyi, oktatási és kereskedelmi létesítményeihez, valamint a vasútállomásra.

Vállalkozói park területének növelése annak érdekében, hogy további vállalkozások betelepülésével a város iparűzési adó bevételei jelentősen növekedhessenek, ezzel forrásokat teremtve az önerőből történő fejlesztésekhez. Célunk: a lakosság adóterheinek növelése helyett a betelepülő vállalkozásoktól beszedett többlet adóbevételekből finanszírozni a már régóta időszerű fejlesztéseket.

Városunk környezeti és természeti értékeinek védelme. Ennek keretében kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a település felszíni vizeinek védelmére, illetve a téglagyár területén jelenleg megvalósítás alatt lévő építési törmelék és inert hulladék feldolgozó üzem működésének ellenőrzésére.

A város kulturális és sportéletének, mint közösségépítő erőnek a támogatása. Ennek érdekében az őrbottyáni egyesületek és civil szervezetek működését segítő pályázati rendszert kívánunk működtetni.

Önerőből történő útépítési program elindítása és működtetése. A program keretében önkormányzati tulajdonú Kft-t alapítunk, mely az útépítéshez és csapadékvíz elvezetéshez szükséges betonelemeket gyárt és értékesít. A Kft adózás utáni nyereségéből minden évben a belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátását fogjuk finanszírozni.

Az önkormányzat működésének átláthatóbbá tétele érdekében módosítjuk a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, hogy csak a törvény által KÖTELEZŐ esetekben legyenek zárt ülésen tárgyalva az önkormányzati vagyont érintő napirendi pontok.

Befejezzük végre az üdülőterület belterületbe vonását, az előző önkormányzati ciklusban kidolgozott koncepció alapján. Minden itt élő érdekét egyformán kell képviselnünk!