Javaslatok Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS)

Az őrbottyáni képviselő-testület felhívására egyesületünk is elküldte javaslatait:

 • Egyesületünk a vonatkozó törvény szerint az ITS-ben kidolgozandó középtávú célok között (5-15 éven belül megvalósítani tervezett célok) az alábbi megvalósítandó célokat javasolja szerepeltetni:
 • Kerékpárút a Fő út legalább egyik oldalán, a veresegyházi kerékpárúttal a két település közti közös szakasszal összekötve.
 • HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA után 1500 m2 alatti építési telekre csak egy lakóegység lehessen építhető ingatlanonként, ezzel megőrizve a település élhetőségét, és falusias, kertvárosias jellegét
 • A klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás keretében a közterületek és közösségi terek esetében mindenhol fásítás és csapadékvíz helyben történő elszikkasztása, tárolása legyen megoldott!
 • A közüzemi költségek további növekedése miatt, azok ellensúlyozására a középületek NULLA ENERGIAIGÉNYŰRE történő korszerűsítése (Napelemek, hőszivattyús klímarendszerek, stb), illetve csak ilyen épületek építése a jövőben.
 • Vácbottyáni vasúti megállóhely megvalósítása az egyesületünk által már kidolgozott és publikált előzetes terv szerint.
 • Közvilágítással ellátott kerékpárút megépítése a majdani vácbottyáni vasúti megállóhely és a Radnóti utca között.
 • Minden belterületi utcában legyen gyalogosjárda és megoldott csapadékvíz elvezetés. (Belvárosi részeken zárt csővezeték, külső részeken nyitott árok)
 • Minden belterületi utca pormentes szilárd burkolattal fedett legyen minél előbb
 • Legalább 2 nemzetközi, vagy országos kiskereskedelmi üzletláncnak legyen modern, tágas üzlete Őrbottyánban mielőbb
 • Legalább két országos bankfiók, illetve 4 db ATM automata a város frekventált pontjain, különböző kereskedelmi bankok üzemeltetésében.
 • Sport és tanuszoda a majdan megépülő új 24 tantermes általános iskola melletti területen.
 • Multifunkciós teremfoci, kosár és kézilabdacsarnok, 500 fős nézőtérrel szintén az új iskola melletti területen megépítve.
 • Modern művelődési és kulturális központ a 21. század követelményei szerint, mely tartalmazza a következőket:
 • Multifunkciós, 600 fő maximális befogadóképességű színház és moziterem.
  • A nézőtér 400+200 fős arányban osztható és csökkentett létszámra is fűthető, illetve klimatizálható.
 • Kamaraterem, 150-200 fő befogadására alkalmas kivitelben, színpaddal.
 • 2-3 db közösségi szoba 30-40 fő befogadóképességgel, a helyi civil szervezetek, filmklub, közönségtalálkozó, könyvbemutató, illetve egyéb eseti kisebb létszámú összejövetelekre.
 • Könyvtár.
 • Kiállítóterem időszakos, és / vagy állandó kiállítással.
 • A Rákóczi Ferenc utcában és a Fő úton gyalogátkelőhelyek létesítve, minden közintézménynél és autóbuszmegállónál, valamint egyéb nagyforgalmú helyen
 • Kéttannyelvű általános iskola és gimnázium
 • Szakképző iskola a piacképes, illetve a város szűkebb vonzáskörzetében szükséges szakmákkal, esti, vagy levelező rendszerben felnőtképzéssel kiegészítve.
 • Kollégium a kéttannyelvű gimnázium, illetve a szakképző iskola nappali rendszerű képzésében tanuló diákok részére
 • Tűzoltó őrs
 • Mentőállomás
 • Gyermekorvosi rendelő, melyben két praxis üzemel (a harmadik praxis megnyitásnak lehetősége elő van készítve) és három védőnői munkafeltételei is biztosítottak.
 • Gyermekorvosi ügyelet az új gyermekorvosi rendelőre alapozva, a környező önkormányzatokkal közösen üzemeltetve.
 • Modern postahivatal
 • A tó déli partján STRAND, valamint mellette sétány, padokkal, utcabútorokkal
 • Idősek otthona, szintén a tó déli partján megépítve
 • Zárt kutyafuttató a tó déli partján.
 • Ingyenes helyi buszjárat, mely a Rákóczi Ferenc utcai buszforduló és a téglagyári buszforduló között közlekedik, érintve a település legtöbb középületét, és a vasútállomást”.