A Sződrákosi-patak szennyeződése nem ismétlődhet meg

Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy 2023. augusztusában meghibásodás keletkezett a Veresegyház, Patak utcai szennyvíznyomó vezetéken, a témával mi is többször foglalkoztunk azóta. A nyomóvezeték rekonstrukciója során két nap alatt több mint 12.000 m3 szennyvizet engedett a DMRV Zrt. a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező Sződrákosi patakba, amely következményeként a patakban 3 km hosszan, valamint az őrbottyáni Száz-forrás tó teljes területén kipusztította a vízi élővilágot, melynek során több országosan védett halfaj (réticsík; vágócsík; szivárványos ökle; fenékjáró küllő) egyedei is elpusztultak nagy számban.  

A DMRV Zrt. sem a nyomóvezeték javítási munkálatainak tervezésekor, sem a munkálatok alatt nem tájékoztatta az illetékes hatóságokat, az érintett önkormányzatokat, a Százforrás-tavat kezelő Református Egyházat, és az Őrbottyáni II. számú víztározót kezelő Őrbottyáni Barátság Horgászegyesületet a szennyvíz kieresztésének tényéről.

A DMRV Zrt. a kiadott sajtóközleménye alapján 2023.08.18-án értesült róla, hogy a Sződrákosi-patakon keresztül az Őrbottyáni II. számú víztározóba is eljutott szennyvíz. Kármentesítő tevékenységként a DMRV Zrt. az érintett tározó vízfelszínét ekkor elkezdte megtisztítani, valamint 2 nagyteljesítményű levegőztető berendezés beüzemelésével plusz oxigén bevitelt biztosított a vízminőség javítása érdekében. A Sződrákosi-patak és a Százforrás-tó rehabilitációjára azonban nem történt intézkedés.

A 2023. szeptember 15-ei közmeghallgatáson részt vett a DMRV Zrt. is, akik kérdéseinkre elmondták, hogy ők csak üzemeltetői a szennyvízcsőnek, annak cseréjéről a szennyvízhálózat tulajdonosai, a szadai, erdőkertesi és veresegyházi önkormányzatok döntenek. A kipusztult élővilág rehabilitációjában ők nem kötelezettek, ebben nem tudnak közreműködni üzemeltetőként.

A várospolitikai fórumon arra a kérdésre, hogy az önkormányzat tervez e lépéseket tenni az ügy miatt, a polgármester a Kulturális, Környezetvédelmi és Sportbizottságra delegálta a feladatot, hogy az esettel kapcsolatban kérjen be információkat az érintett ingatlantulajdonosoktól, hatóságoktól és szolgáltatóktól.

Az elkövetkező testületi üléseken napirenden tartottuk a témát, hiszem az elmúlt három évben ezt az esetet megelőzően már 19 alkalommal történt már műszaki hiba az említett nyomócsőben. Szerettünk volna valamilyen érdemi lépést kieszközölni annak érdekében, hogy hasonló katasztrófahelyzet többet ne álljon elő, vagy ha mégis megtörténik, arról Őrbottyán város lakossága és önkormányzata legalább időben értesüljön. Megkérdeztük a januári testületi ülésen, hogyan áll az ügy, mire a bizottság elnöke és polgármester úr elmondta, hogy a szolgáltatók és a hatóságok egy része többszöri megkeresésre sem adtak választ a bizottság kérdéseire. A januári ülésen elhangzott, hogy polgármester úr tervezi és kezdeményezi egy kerekasztal beszélgetés megszervezését, aminek tárgya hasonló havaria helyzetre vonatkozó értesítési protokoll lenne. Az április testületi ülésen újra rákérdeztünk a fejleményekre polgármester úrnál, és azt a választ kaptuk, hogy a kerekasztal beszélgetést még nem sikerült megszervezni, illetve úgy gondolja, hogy a megkeresett érintettek passzivitása miatt ez az ügy kifutott, nem nagyon lehet mit tenni.

Az Őrbottyán a Mi Városunk Egyesület elkötelezett környezetünk védelméért. Egyesületünk fontos célja az itt élők életminőségének megóvása, programpontunknak pedig hangsúlyos eleme városunk környezeti és természeti értékeinek, így településünk felszíni vizeinek védelme is. Épp ezért konzultáltunk szakértőkkel arról, hogy van e lehetőségünk további lépések megtételére.

Tanácsukat megfogadva 05. 09-én feljelentést tettünk a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál ismeretlen tettes ellen természetkárosítás, környezetkárosítás, valamint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése gyanúja miatt. Lépésünktől azt várjuk, hogy a jövőben hasonló esetekben az érintett döntéshozók döntéseik előtt motiváltak lesznek arra, hogy figyelembe vegyék Őrbottyán város lakosságának érdekeit, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat is, a pusztán anyagi érdekeken kívül.