Környezeti hatásvizsgálat lefolytatását kértük a téglagyár új tulajdonosának tevékenységére

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya közzétette a A BGS Park Projekt Kft. előzetes vizsgálati dokumentációját.  Egyesületünk a mai nap beadta ezzel kapcsolatos észrevételeit a hatóság felé. Beadványunk konklúziója, hogy véleményünk szerint olyan jelentős hibák és nem megfelelőségek vannak az előzetes vizsgálati dokumentációban, amelyek miatt alkalmas a jelentős környezeti hatások megállapítására, ezért kérjük a környezeti hatásvizsgálat elvégzését az engedélyes eljárásban.

Fontos hír még, hogy hatóság május 21-én megállapította az ügyben ügyféli jogállásunkat, ami azt jelenti, hogy az eljárás során nyilatkozattételi jogunk van, és minden az eljárás során keletkezett iratba betekinthetünk.

Beadványunkat itt is közzétesszük, illetve letöltehető itt: