Követjük a szennyvíztisztító cső állapotával kapcsolatos intézkedéseket

A 2023. augusztusában történt szennyvíztisztító cső törésére és az ezzel járó szennyeződésre, amely szinte teljesen kipusztította az őrbottyáni Százforrás-tó élő világát, még sokáig emlékezni fogunk. De történt e bármi azóta, hogy hasonló baleset nem fordulhasson újra elő? Mit tesz egyesületünk, hogy nyomást gyakoroljon az értünk dolgozó önkormányzatokra vagy az illetékes közműszolgáltatókra, hogy elkerüljük az újabb ökológia katasztrófát? Erről készítettünk most egy összefoglalót.

Őrbottyán önkormányzatától augusztus 24-én egy Facebook posztban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a vízügyi hatóság munkatársai folyamatos mintavétellel igyekeznek képet kapni a környezet jelenlegi állapotáról. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy mind a károsultakkal, mind a hatóságokkal élő kapcsolatban áll, és amint további érdemi információ kerül a városvezetés birtokába, tájékoztatni fogja az itt élőket. Augusztus 25-én még megosztották a város hivatalos Facebook oldalán a DMRV Zrt. sajtóközleményét, amelyre partnerünk, a Tavirózsa egyesület szintén egy Facebook posztban fejtette ki véleményét. Több tájékoztatás Őrbottyán lakossága felé azóta az esetről az önkormányzattól nem érkezett, további információt, intézkedésről történt beszámolót a megszokott kommunikációs csatornákon nem osztott meg a hivatal, sőt a téma annyira nem volt számottevő a városvezetés megítélése szerint, hogy az a szeptemberi vagy az októberi Hírmondóban egyáltalán nem kapott helyet.

A téma egyesületünk álláspontja szerint rendkívül komoly, ezért is tartottuk fontosnak, hogy feltegyük kérdéseinket a szeptember 15-ei közmeghallgatáson a város vezetőinek és a DMRV Zrt. munkatársainak. A téma felelőse egyesületünk részéről az egyesület elnöke, Ladjánszky Attila volt.

A DMRV Zrt. munkatársainak az alábbi kérdéseket tettük fel, amire a következő válaszokat kaptuk:

  1. Standard állapot, hogy a cső javításának idejére élővízbe kell bevezetni a szennyvizet? Ebben az esetben nem volt más megoldás.
  • Milyen konkrét tervük van arra nézve, hogy ne legyen több ilyen eset, amikor ekkora károk keletkeznek?

A csövet a javítás alatt kibélelték, így ezzel nem lesz probléma. A cső tulajdonosa Veresegyház, Erdőkertes és Szada önkormányzata, a DMRV csak üzemeltető. A tulajdonosoknak a DMRV csak javaslatot tesz, de nem ők döntenek a beruházásokról. A tulajdonosok a cső cseréjét nem tartották fontosnak, ez évek óta korrodálódik. A DMRV a veresegyházi polgármesternek javaslatot tett a cső állapotáról, a csere fontosságáról.

  • Tervezik e valamilyen módon az élővilágot helyreállítani vagy ezt rábízzák a természetre?

A DMRV képviselője szerint az élővilág nem pusztult ki, csak a halak. A DMRV nem kötelezett az élővilág helyreállítására, nem tudnak ebben közreműködni, ők csak üzemeltetők.

  • Történt e bármilyen büntető feljelentés például környezetkárosítás miatt ennek az esetnek a kapcsán?

Nem történt ilyen.

(a kérdések és válaszok teljes terjedelmükben visszanézhetőek a közmeghallgatáson készült felvételen, amit Őrbottyán önkormányzata osztott meg: https://youtu.be/9JayPVQb4q8?si=LYQqeDLdlBMQu0sN)

Polgármester úr felvette a közmeghallgatáson, hogy az illetékes szervekkel szeretne kezdeményezni egy kerekasztal beszélgetést, aminek többek között témája lenne az is, hogy jól működjön a riasztási lánc, Őrbottyán is időben értesüljön az ilyen balesetekről. Arról, hogy ez megtörtént e, és ha igen, annak mi volt a témája, született e bármilyen érdemi ötlet, megállapodás, a lakosságot a mai napig nem tájékoztatta.

Kérdésünkre, hogy mivel a szennyvíz a Sződrákosi patakba került és így Őrbottyán területént történt élővilág pusztulás, tervez e az Önkormányzat valamilyen lépést, azt a választ kaptuk, hogy Polgármester úr a DMRV-t kérdezte meg, hogy van e bármilyen tennivalónk, ők erre azt mondták, hogy nincs. Fordulhatunk a Környezetvédelmi bizottsághoz, tőlük kérhetünk állásfoglalást, vizsgálatot, A polgármester egyet ért a felháborodókkal, de azontúl, hogy a környezetvédelmi bizottságot tájékoztatja a Tavirózsa egyesület javaslatairól, nem tudja, hogy mit lehet tenni.

Hangsúlyoztuk a közmeghallgatáson, hogy azért kell ezzel a témával foglalkozni, mert úgy látjuk, hogy ezt a problémát el akarják tusolni azok, akik évek óta tudnak róla. Egyesületünk elnöke szeptember 19-én részt vett a Kulturális és Környezetvédelmi Bizottság ülésén. A bizottság úgy határozott, hogy első körben egy hivatalos levélben – melyet Őrbottyán város önkormányzata fog elküldeni – adatokat gyűjt az ügyben érintett állami szervektől, szolgáltatóktól és ingatlantulajdonosoktól, hogy pontosan milyen információk alapján és milyen intézkedéseket hoztak az esemény kapcsán, illetve keletkezett-e káruk az ügyben. Ezután a képviselő-testület fog dönteni arról, hogy az Önkormányzat tegyen-e és ha igen, akkor milyen intézkedéseket az üggyel kapcsolatban. Mi továbbra is nyomon követjük az eseményeket, a beérkezett adatok és az arra tett önkormányzati reakciók határozzák meg, hogy milyen további lépésekkel megyünk tovább. Célunk nem lehet kevesebb, mint hogy elérjük, hogy az illetékes szolgáltatóknál és szerveknél, hogy előzzék meg a további szennyezések kiváltó okait, és készüljön el minél előbb az ominózus csővezeték felújítása.