Bemutatkoznak önkormányzati képviselő-jelöltjeink: Kerékgyártó Tamás

12 éve lakom Őrbottyánban. Egy 13 éves kislány büszke édesapja vagyok. Fontos szerepet tölt be életemben a sport, ami számomra nem csak egészségmegőrzést jelent, hanem egy életformát is, ami munkahelyi teljesítményemhez is hozzájárul, amivel kollégáim és kislányom felé is hiteles és követendő példát szeretnék mutatni.

Bő egy évtizede irányítom Szadán a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központot. Vezetőként fontosnak tartom a küzdeni akarást, a kitartást, az új lehetőségek, megoldások megtalálását. Intézményvezetőként, és a korábban az államigazgatás egyéb szociális területein szerzett tapasztalataimat szeretném képviselőként kamatoztatni lakóhelyemen, ezzel elősegítve a város felzárkóztatását.

Úgy látom, hogy hazánkban nagyon sokan élnek tényleges segítség nélkül, gazdasági, megélhetési félelmekkel, a jövőtől tartva. Őrbottyánban is jellemzőek azok a problémák, amelyek az egész országban tapasztalhatók, mint például a pedagógushiány vagy az önkormányzati források állami elvonása miatti pénzügyi nehézségek. Hiányzik a jó minőségű utak, járdák hálózata, és az egész város lemaradt a fejlesztések terén. Megítélésem szerint rengeteg igazságtalanság halmozódott föl az utóbbi években, és a helyi szociális ellátórendszer nem segíti érdemben az emberek boldogulását. Alapvető problémának tekintem, hogy a jelenlegi testületből hiányzik a fiatalos lendület és fogékonyság az új dolgokra, ami településünk fejlődéséhez elengedhetetlen.

Fontosnak tartom a város meglévő tárgyi környezetének állagmegőrzését, az optimális energiagazdálkodás érdekében elérhető beruházások megvalósítását mind az önkormányzati intézmények, mind a lakossági ingatlanok minél szélesebb körében, továbbá pénzügyi erőforrásaink egyenletes, tervszerű felhasználását, ezen erőforrások bővítését pályázatok útján elnyert és egyéb lehetőségek beépítésével.

A város jövőjéért elvégzendő sikeres munka csak közös összefogással képzelhető el számomra. Az önkormányzati erőforrások hatékony működtetésének alapvető feltétele, hogy a képviselő testület tagjai motiváltak és kreatívak legyenek, hozzanak innovatív ötleteket, melyeket össze kell hangolnunk a közösség érdekeivel. Fontos számomra a bizalom, az őszinteség, a másokra odafigyelés: mindezek követendő, egyetemes emberi értékek a képviselő testületi feladatok ellátása során is.

Összességében elmondható, hogy a városunk önkormányzati képviselőjének lenni komoly felelősségvállalást jelent. Célom azon dolgozni, hogy lehetőségeink bővüljenek, és a következő önkormányzati ciklusban megnyíló anyagi források közmegelégedésre szolgálják Őrbottyán javát!